Legemiddel- og næringsindustri

 

Vi produserer og leverer emballasjeløsninger for materialhåndtering innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien. 

We can handle it!