Vi produserer og leverer emballasjeløsninger for materialhåndtering innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien.