Accon Group AS kjøper samtlige aksjer i FairFlex International AB

Accon Group AS har kjøpt samtlige aksjer i FairFlex International AB med alle tilhørende rettigheter og forpliktelser med hensyn til personal, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. 
FairFlex har vært med siden storsekken ble utviklet i Sverige og Danmark på slutten av 1970-tallet. Dagens FairFlex har ved siden av sin storsekk-relaterte virksomhet også en avdeling for fleksible plastmaterialer til  emballasjeindustrien. 

Med sammenslåingen av virksomhetene i de nordiske landene bygger vi en sterk organisasjon, rustet for å møte markedets forventninger i forhold til sortiment, kvalitet, service og logistikk.
Accon styrker dermed sin posisjon som den ledende leverandøren av storsekker og emballasjeløsninger på det nordiske markedet, samt får et bredere produkt sortiment med FairFlex's avdeling for fleksible plastmaterialer til emballasjeindustrien. 

Under den kommende perioden kommer vi til å samordne våre virksomheter, vi kommer dog til å opprettholde vårt gode servicenivå. 

Inntil videre kommer Fairflex behålle siden:  https://www.fairflex.se/

Fairflex