Accon fortsetter som Gullsponsor

Accon fortsetter som gullsponsor for Tønsberg Vikings.
Gjennom en avtalen med Tønsberg Vikings, ønsker Accon å kunne bidra
positivt til nærmiljøet samt til aktiviteter for barn og unge.

Les mer på Tønsberg Vikings side

We can handle it!