Accon mottok i januar 2018 godkjenning og sertifikat ISO 9001:2015

Accons kvalitetsstyringssystem har blitt tildelt ISO 9001: 2015-sertifikat for design, utvikling, markedsføring, produksjon og handel med storsekker, plast- og papirsekker, og ulike typer plastprodukter. Sertifikatet dekker alle Accon-avdelinger i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Accon ble revidert av DQS og sertifikatet ble utstedt 19.1.2018. Formålet med Accon Paraply sertifikatet var å effektivisere våre arbeidsformer og integrere kvalitetsstyringssystem i våre daglige aktiviteter. Med sertifikatet ønsker vi å kommunisere til våre kunder at vi vurderer kvaliteten på våre operasjoner og produkter til å være av største betydning. Sertifikatet er også et løfte om at vi vil fortsette å utvikle vår virksomhet for å bli enda bedre forretningspartner.

ISO9001:2015, er godkjent av DQS og viser at Accon er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring. 

DQS9001  logo