Miljøfyrtårnbedrift

Accon A/S legger stor vekt på miljøsikkerhet, både når det gjelder produkter og leverandører.

Ble i Januar 2015 godkjent og sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

DIPLOMA MILJØFYRTÅRN 11 February 2016

Ordfører Petter Berg, Kjell Thu, Ellen C. Bouwer & Bjørn Brundtland.