Plastpall for storsekk

Trygg og lønnsom transport- og lagringsløsning for storsekker

 

Åpningen i storsekkpallen har et spesielt tunneldesign, slik at storsekkene beskyttes fra skader fra truckgafler. Storsekkene stables ofte for lagring og transport, og ved hjelp av storsekkpallen kan de lett adskilles uten å forårsake skade på sekkene. Storsekkpallen fungerer også som en pålitelig lastbærer for transport av storsekker på transportbånd. 

Se produktspesifikasjoner og flere bilder av storsekkpallen her

Storsäckspall