Kvalitet og miljø

 

Accon Gruppens policy er "kunden i fokus". 

Vi tilbyr miljøvennlige emballasjeløsninger, og streber etter å gi våre kunder en høy servicegrad.

Våre produserende samarbeidspartnere er spesielt utvalgte, og vi følger kontinuerlig opp at våre krav etterleves. Accons samarbeidspartnere har en dokumentert miljøpolicy og vi bruker kun transportører som er sertifiserte i henhold til ISO9001/  ISO 14001. Accon gruppen har utvalgte personer i organisationen som er ansvarlig for å bedømme og dokumentere at kravene etterleves.

Vi kan også fremlegge standard sertifikater som BRC og EK sertifikat på våre produkter.

 

 

Accon mottok i januar 2018 godkjenning og sertifikat ISO 9001:2015

application/pdf ISO9001-2015 (193,07 kB)

Accons kvalitetsstyringssystem har blitt tildelt ISO 9001: 2015-sertifikat for design, utvikling, markedsføring, produksjon og handel med storsekker, plast- og papirsekker, og ulike typer plastprodukter. Sertifikatet dekker alle Accon-avdelinger i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Accon ble revidert av DQS og sertifikatet ble utstedt 19.1.2018. Formålet med Accon Paraply sertifikatet var å effektivisere våre arbeidsformer og integrere kvalitetsstyringssystem i våre daglige aktiviteter. Med sertifikatet ønsker vi å kommunisere til våre kunder at vi vurderer kvaliteten på våre operasjoner og produkter til å være av største betydning. Sertifikatet er også et løfte om at vi vil fortsette å utvikle vår virksomhet for å bli enda bedre forretningspartner.

ISO9001:2015, er godkjent av DQS og viser at Accon er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring.   https://dqsus.com/

DQS9001  logo

 

 

11 Februar 2016 var det utdeling av Miljøfyrtårndiplom v/ordfører Petter Berg i Tønsberg kommune.

DIPLOMA MILJØFYRTÅRN 11 February 2016

Fra venstre Ordfører Petter Berg, Miljøfytårnansvarlig i kommunen Kjell Thu, Ellen C. Bouwer og Bjørn Brundtland fra Accon AS.

Ordføreren legger stor vekt på konkrete miljøforbedrende aktiviteter og tiltak og mener at denne sertifiseringen er en satsing på å forbedre miljøet lokalt, nasjonalt og også fører til økonomiske besparelser for hvert enkelt firma.  

  

For å nå målene som kreves, og å tilby våre kunder service, kvalitet og miljøbevissthet, har vi prosedyrer som vi følger i vårt arbeid.

Vi har en egen database hvorfra vi utvikler spesifikasjoner for våre produkter. 

Pusselbitar

Alle varer vil bli kontrollert ved levering og forsendelse fra vårt lager på Vear.

Internt har vi dokumenterte prosedyrer, da Accon AS er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

 

Accons samarbeidspartnere er ISO sertifisert i henhold til ISO 9000-standarden. Alle våre produserende partnere er nøye utvalgt, og vi følger og påvirker utviklingen i disse selskapene.

De fleste av våre partnere har en dokumentert miljøpolitikk. Accon Group har representanter i egen organisasjon, som å foretar vurderinger og registrerer denne dokumentasjonen.