Kollage Kvalitet
Kvalitet & miljø

Kvalitet og miljø

I Accon Gruppen anser vi at alle våre kunder er like viktige. Vi tilbyr miljøvennlige og bærekraftige emballasjeløsninger, og streber etter å gi våre kunder en høy servicegrad.

Våre produserende samarbeidspartnere er nøye utvalgt, og vi følger kontinuerlig opp at våre krav etterleves. I Accon vektlegger vi våre samarbeidspartnere har en uttalt miljøpolicy  og vi bruker transportører som er sertifiserte. 

Accon gruppen har utvalgte personer i organisasjonen som er ansvarlig for å bedømme og dokumentere at kravene etterleves.

Vi kan også tilby løsninger og produkter der det kan fremlegges standard sertifikater som BRC og EK.

 

Accon mottok i 2019 godkjenning og sertifikatet ISO 14001:2015 

Accon er ISO 14001 og 9001 sertifiserte. Accon ble revidert av DQS. Formålet med Paraply sertifikatet var å effektivisere våre arbeidsformer og integrere kvalitetsstyringssystem i våre daglige aktiviteter. Med sertifikatet ønsker vi å kommunisere til våre kunder at vi vurderer kvaliteten på våre operasjoner og produkter til å være av største betydning. Sertifikatet er også et løfte om at vi vil fortsette å utvikle vår virksomhet for å bli enda bedre forretningspartner.

ISO 14001: 2015, er godkjent av DQS og viser at Accon er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring.   https://dqsus.com/

Iso Certificate

application/pdf ISO Certificate 14001 (796,09 kB)

application/pdf ISO Certificate 9001 (795,62 kB)

Accon AS er tildelt Miljøfyrtårnsertifikatet av Tønsberg kommune.

Den 11.02.2016 tildelte Tønsberg kommune Accon  Miljøfyrtårnsertifikatet. Kommunen legger stor vekt på konkrete miljøforbedrende aktiviteter og tiltak og denne sertifiseringen er en satsing på å forbedre miljøet lokalt og nasjonalt. 

For å nå målene som kreves, og for å kunne tilby våre kunder service, kvalitet og miljøbevissthet, har vi prosedyrer som vi følger i vårt arbeid. Vi har en egen database der vi utvikler spesifikasjoner for våre produkter. 

Alle varer blir kontrollert ved levering og forsendelse fra vårt lager på Vear.

Internt har vi dokumenterte prosedyrer, da Accon AS er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Miløfyrtårn

Fra venstre Ordfører Petter Berg, Miljøfytårnansvarlig i kommunen Kjell Thu, Ellen C. Bouwer og Bjørn Brundtland fra Accon AS.