IBC Container Antistatisk

Den antistatiske IBC beholderen fra Accon er førstevalget for transport av brennbare væsker eller i eksplosjonsfarlige områder Ex sone 1 og 2. For økt sikkerhet har den en intern beholder med flere lag av plast. Fyllmaterialet er jordet av den ledende ventilen og jordledningen som er koblet til rammen.