IBC Container 300 Liter UN

Våre IBC beholdere har en patentert åpen stålrørsramme konstruksjon som oppfyller kravene som stilles til alle IBC beholdere etter 2012.

• Garanti for pålitelig logistikk: Standard mellomstore bulkcontainere (ikke UN-sertifiserte) er en allsidig beholder som kan brukes til å transportere flytende materialer som ikke er klassifisert som farlig gods.