IBC Container 800 Liter Standard

Den patenterte åpne stålrørsrammen knyttet til våre IBC beholdere oppfyller kravene til alle IBC beholdere.

• Garanti for pålitelig logistikk: Standard mellomstore bulkcontainere (ikke UN-karakter) er en allsidig beholder som kan brukes til å transportere flytende materialer som ikke er klassifisert som farlig gods.
• Denne produktserie er svært fleksibel: Avhengig av bruksområde, kan de leveres med trepaller eller plastpaller .
• Lokk er tilgjengelig i størrelser 150 og 400 mm, og avløpsventiler i størrelser 50 og 80 mm.