IBC Container 600 Liter UN

 

Lovbestemmelser er utviklet i forbindelse med transport av farlig gods, som har som mål å bidra til å unngå ulykker og for å beskytte mennesker, materiell og miljø. Accons IBC Container FN for farlig gods) konstruert for å oppfylle de høyeste kravene og er godkjent for transport av farlig gods. Sikkerhet kontrolleres regelmessig ved å gjøre interne kvalitetssikringssystem (QSP) og overvåkes av BAM.