Kollage Nedgravde avfallscontainere

Fremtidens Avfallshåndtering

Accon tilbyr flere høykvalitets løsninger innenfor begrepet nedgravde containere; helt nedgravde, semi-nedgravde og overflatecontainer.

Containerne er estetisk utformet og kan enkelt tilpasses deres utemiljø og profil. Nedgravde løsninger for oppsamling av avfall er en investering som nedbetales på kort tid, og det er kundens behov som avgjør hvilke avfallsløsninger som er best egnet.

Fordeler ved bruk av nedgravde containere

  • Hygienisk og rent.
  • Kostnadseffektivt.
  • Elektronisk overvåkning av fyllningsgrad.
  • Effektiv transport og tømming.
  • Miljøvennlig.