Nedgravde avfallscontainere

Disse avfallscontainerne egner seg utmerket for oppsamling av større avfallsmengder. De passer for større områder som bygårder, gatepartier men også mindre områder som gårdsrom etc. Accon tilbyr flere løsninger for moderne avfallshåndtering.

Fordeler ved bruk av nedgravde containere

  • Hygienisk og rent.
  • Kostnadseffektivt.
  • Elektronisk overvåkning av fyllningsgrad.
  • Effektiv transport og tømming.
  • Miljøvennlig. 

Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige veiledere.