Helt nedgravde containere

 

FUS nedgravde avfallscontainere bidrar til et estetisk utemiljø som oppleves renere og mer moderne.

Containeren har en hendig pedal som aktiviserer mekanisk åpning for innkast av avfall, den er spesielt brukervennlig for eldre og funksjonshemmede.

 

Modell 1300

Diameter: 920 mm
Høyde over bakkenivå: 1150 mm
Høyde brønn: ca. 1500 mm
Total høyde 2650 mm
Innkast maks størrelse: 300 mm

Modell 3000

Diameter: 1350 mm
Høyde over bakkenivå: 1220 mm
Høyde brønn: ca. 1530 mm
Total høyde: 2750 mm
Innkast maks størrelse: 450 mm

Modell 5000

Diameter: 1690 mm
Høyde over bakkenivå: 1250 mm
Høyde brønn: ca. 1550 mm
Total høyde: 2800 mm
Innkast maks størrelse: 600 mm

Les mer

Fordeler ved å bruke FUS nedgravde avfallsbeholdere:

• Innkastenes utforming, reduserer feilbruk!

• Innkastsøylene leveres med åpne eller låste innkast, og brukertilgang med koder eller kort.

• Miljøstasjonen er lett å holde i orden, og krever minimalt med vedlikehold.

• Containeren har stor kapasitet, opptil 5000 liter.

• I perioder med stor belastning er stasjonen ryddig og ren.

• Under bakkenivå er temperaturen lavere, og man reduserer bakterieflora og luktproblematikk.

• I perioder med mindre bruk, kan containeren tømmes skjeldnere.

• Tømmingen er rask, effektiv og renslig.

 

ØKONOMI

• Kostnadseffektiv - 50% økt kapasitet, avfallet komprimeres.

 Ekstrautstyr; Elektronisk overvåkning av containernes fylningsgrad. 

    • Lavere kostnad fordi beholderen kun tømmes når den er full. 
    • Tømming mer kostnadseffektiv, ved riktig bruk av resurser.
Produkt spesifikasjon/ tabell