Helt nedgravde containere

 

FUS nedgravde avfallscontainere bidrar til et estetisk utemiljø som oppleves renere og mer moderne. 
Kostnadseffektiv - 50% økt kapasitet, avfallet komprimeres.

Containeren har en hendig pedal som aktiviserer mekanisk åpning for innkast av avfall, den er spesielt brukervennlig for eldre og funksjonshemmede.

 

Modell 1300

Diameter: 920 mm
Høyde over bakkenivå: 1150 mm
Høyde brønn: ca. 1500 mm
Total høyde 2650 mm
Innkast maks størrelse: 300 mm

Modell 3000

Diameter: 1350 mm
Høyde over bakkenivå: 1220 mm
Høyde brønn: ca. 1530 mm
Total høyde: 2750 mm
Innkast maks størrelse: 450 mm

Modell 5000

Diameter: 1690 mm
Høyde over bakkenivå: 1250 mm
Høyde brønn: ca. 1550 mm
Total høyde: 2800 mm
Innkast maks størrelse: 600 mm

Les mer

Fordeler ved å bruke FUS nedgravde avfallsbeholdere:

• Innkastenes utforming, reduserer feilbruk!

• Innkastsøylene leveres med åpne eller låste innkast, og brukertilgang med koder eller kort.

• Miljøstasjonen er lett å holde i orden, og krever minimalt med vedlikehold.

• Containeren har stor kapasitet, opptil 5000 liter.

• I perioder med stor belastning er stasjonen ryddig og ren.

• Under bakkenivå er temperaturen lavere, og man reduserer bakterieflora og luktproblematikk.

• I perioder med mindre bruk, kan containeren tømmes skjeldnere.

• Tømmingen er rask, effektiv og renslig.

 

 Ekstrautstyr; Elektronisk overvåkning av containernes fylningsgrad. 

    • Lavere kostnad fordi beholderen kun tømmes når den er full. 
    • Tømming mer kostnadseffektiv, ved riktig bruk av resurser.
Produkt spesifikasjon/ tabell