Overflatecontainer

 

  • Hygienisk og rent.
  • Kostnadseffektivt.
  • Elektronisk overvåkning av fyllningsgrad.
  • Effektiv transport og tømming.
  • Miljøvennlig. 

 

MODELL SURFACE  Total høyde Høyde fra bakken Diameter Størrelse på innkaståpning
2500 liter  1300mm  1200mm  1690mm   600mm 
1500 liter  1220mm  1200mm  1350mm  450mm
600 liter  1150mm  980mm  920mm  300mm

 

Modell Surface, plassert direkte på bakkenivå
Modell Short, delvis nedgravd
Modell Deep, dyp brønn

Les mer

                             

MODELL SHORT  Total høyde Høyde fra bakken Diameter Størrelse på innkaståpning
3000 liter  1800mm  1250mm  1690mm   600mm 
2000 liter  1750mm  1220mm  1350mm  450mm
800 liter  1650mm  1150mm  920mm  300mm

  

MODELL DEEP  Total høyde Høyde fra bakken Diameter Størrelse på innkaståpning
5000 liter  2800mm  1250mm  1690mm   600mm 
3000 liter  2750mm  1220mm  1350mm  450mm
1300 liter  2650mm  1150mm  920mm  300mm

 

Hvilke problemer har eksisterende avfallshåndtering?

  • Skjemmende og overfylte søppelkasser i parker, båthavner og badeplasser.  
  • Tiltrekker seg skadedyr.
  • Luktproblematikk.

 

Økonomiske fordeler ved beholderen: 

• Kostnadseffektiv - 50% økt kapasitet da avfallet komprimeres.

• Lavere kostnad fordi beholderen kun tømmes når den er full. 

• Tømmingen er mer kostnadseffektiv, riktig bruk av ressurser.

 

Tømming

• Containeren har stor kapasitet.

• I perioder med stor belastning er stasjonen ryddig og ren.

• Under bakkenivå er temperaturen lavere, og man reduserer bakterieflora og luktproblematikk.

• I perioder med mindre bruk, kan containeren tømmes skjeldnere.

• Tømmingen er rask, effektiv og renslig.

 

Bruk og vedlikehold

• Digital overvåkning av containerne.

• Innkastenes utforming reduserer feilbruk

• Innkastsøylene leveres med åpne eller låste innkast og brukertilgang med koder eller kort.

• Miljøstasjonen er lett å holde i orden og krever minimalt med vedlikehold.

Produkt spesifikasjon/ tabell