Tilbehør

Nye og eksisterende containere kan få tilpassede fasader i aluminium,, compositt, farget eller med ditt firmas logo eller med et eget budskap.

For nedgravde containere med innersekk, kan Accon levere nye sekker tilpasset deres container.

Lokk kan erstattes med nye.

Ulike låsalternativer.

Fasadevarianter

Accon As har mulighet til å oppgradere de fleste eksisterende modeller av nedgravde avfallscontainere.

Dette innebærer blandt annet skift av fasade, aluminium, compositt, farger, med deres logo eller budskap.

 

Lokk til nedgravde avfallscontainere

Accon kan levere lokk, og erstatte gamle lokk til ulike typer nedgravde avfallscontainere.

Innersekk til nedgravde avfallscontainere

Sekker til nedgravde avfallscontainere kan tilpasses eksisterende anlegg og produseres på bestilling.

Produkt spesifikasjon/ tabell