UN Containere for farlig gods

UN sertifiserte containere for farlig gods.

Lovbestemmelser er utviklet i forhold til oppbevaring og transport av farlig gods, og har som mål å bidra til å unngå ulykker og for å beskytte mennesker, materiell og miljø. Accon tilbyr UN-sertifiserte løsninger for farlig gods. For UN- sertifiserte modeller er det spesifikke krav som gjelder, for eksempel i forhold til vegtbelastning etc. UN-sertifiseringen gjelder med lokk, lås og sertifiserte klemmer. Det er brukerens ansvar å se til at det bestemte regelverket overholdes.