PP-sekker Antistatisk

Elektrostatiske  utladninger (ESD på engelsk, akronym for elektrostatisk utladning) er vanlig og vanligvis ufarlig, men kan være ødeleggende for følsomme komponenter og elektroniske kretser. Den statiske ladning kan være positiv eller negativ. Elektronikkprodukter kan bli påvirket av elektrostatisk utladning. Beskyttelse mot skadelige utslipp er først og fremst gjennom minimering av ladning og jording på arbeidsplassen. Det stilles krav i produksjon av sårbare produkter at emballasje, sko og klær er ESD klassifisert.