Storsekker

Vi anbefaler at man leser nøye igjennom FIBCAs anbefalinger for sikker håndtering av storsekker,  les den her.