Bærekraft

For Accon er kvalitetssikring og miljøvern svært viktig. Vårt mål er å skape lønnsomhet og økonomisk vekst på en ansvarlig måte der vi tar hensyn til både kunder og miljøet. Derfor tilbyr vi muligheten for å velge miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Vi arbeider kontinuerlig med å fylle de økende kravene til dokumentasjon og sertifiseringer av emballasjeløsninger. Dette innebærer et nært samarbeid med våre kunder for å sikre at deres materialer håndteres med korrekt og sertifisert emballasje. Vi kontrollerer og reviderer våre samarbeidspartnere og partnere regelmessig, samt insisterer på en dokumentert miljøpolitikk.

Som en av de ledende leverandørene av bulk emballasje til legemiddel- og næringsmiddelindustri i Norden, sikrer vi at produksjonen foregår under kravsertifiserte hygieniske forhold med avansert utstyr. Vertikalt integrerte og komplette, atskilte produksjonsområder garanterer hygiene i alle produksjonsprosesser der det er nødvendig.