safty is important

Helse- og sikkerhetsforpliktelser

Sikkerheten til Accons ansatte er overordnet alle andre hensyn. Helse og sikkerhet skal sikres på en måte som skaper et høyt nivå av jobbtilfredshet og et sunt arbeidsmiljø. Accon arbeider for å skape og kunne tilby et trygt og produktivt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Våre retningslinjer:

  • Vi er forpliktet til å beskytte våre medarbeiders helse, sikkerhet og velferd.
  • Vi opprettholder trygge og sunne arbeidsplasser; Vi støtter våre ansatte og vi har både et moralsk og et juridisk ansvar for å handle for å øke deres velferd og sikkerhet.
  • Vi ønsker å bidra til en objektiv dialog blant samarbeidspartnere, og å komme med positive bidrag innen miljø- og emballasje feltet.
  • Når vi samarbeider med våre samarbeidspartnere og partnere, etterstreber vi å drive vår virksomhet med  respekt for menneskerettigheter og arbeidsstandarder, inkludert konvensjoner og retningslinjer knyttet til forebygging av barne- eller tvangsarbeid, minimumslønn og arbeidsforhold.