Miljø

Som et selskap med internasjonal tilstedeværelse, har vi muligheten til å arbeide for å redusere miljøpåvirkningen og sette en sunn standard i emballasjebransjen.
Accon arbeider konstruktivt med miljøledelse.

 • Dette betyr at vi er forpliktet til å følge en grønn standard for å sikre vårt fokus på miljø i
  våre produksjonsprosesser.
 • Accon respekterer miljøkravene til sine kunder, myndighetene og andre interessenter,
  da disse er en viktig del av Accons strategi- og målplanlegging.
 • Vi stiller store krav til våre partnere og produksjonsnett.
 • Accon samarbeider med leverandører og produsenter som fører en aktiv miljøpolitikk, som kan dokumenteres ved sertifikater.
 • Accon tilbyr sine kunder kunnskap og tjenester
  om resirkulering.
 • I hver av våre kontorer og produksjonsfasiliteter
  gjenbrukes, gjenvinnes
  og komposteres det aktivt.

 

Accon AS legger stor vekt på miljøsikkerhet, både når det gjelder produkter og leverandører. I Januar 2015 ble vi en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i Norge i 2003. Som miljøfyrtårnbedrift må vi dokumentere lovbestemte krav innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

 

 

 

DIPLOMA-MILJOEFYRTAARN-11-February-2016_small

 Ordfører Petter Berg, Kjell Thu, Ellen C. Bouwer & Bjørn Brundtland.