Certifications main

SERTIFISERING

Accon innehar ISO 14001 og ISO 9001-sertifikatene. Revisjonen ble utført av Kiwa. Formålet med sertifikatene er effektive interne rutiner samt å integrere kvalitets- og miljøledelse i daglige aktiviteter. ISO-sertifikatene gjenspeiler Accons fokus på kvaliteten på vår virksomhet og vårt ønske om å være en god og langsiktig partner for våre kunder.

Alle produkter levert av Accon produseres ved sertifiserte fasiliteter som innehar én eller flere av følgende sertifikater;

• ISO 14001        • ISO 9001

• ISO 22000       • BRC - IoP