ACCON – PERSONVERNERKLÆRING

1. Introduksjon

Vi ønsker å verne dine personlige opplysninger på best mulig måte ved å håndtere dem med respekt og profesjonalitet. Vi ønsker å være åpne i måten vi behandler dine personlige opplysninger på. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvilken type informasjon vi samler inn og håndterer. I denne erklæringen, og på dette nettstedet, refererer Accon, oss og vi til Accon Group og/eller ett eller flere av dets datterfirmaer som måtte inneha dine personopplysninger. I denne erklæringen kalles dine opplysninger enten personopplysninger, personlige opplysninger eller personlig informasjon. Det forekommer også at vi benytter fellesbegrepet håndtering av slik personlig informasjon om behandling, innhenting, beskyttelse eller lagring av dine personopplysninger.

EUs generelle databeskyttelsesforskrift (forkortet GDPR) inneholder bestemmelser og krav til behandling av personlig identifiserbar informasjon. Forretningsprosesser der personopplysninger håndteres, må bygges med personvern som struktur og som standard. Accon behandler ingen personopplysninger uten lovlig grunnlag fastsatt av forskriften, ei heller uten mottatt samtykke fra eier av informasjonen. Personopplysninger er informasjon som kan kobles til et bestemt individ, f.eks. navn, personnummer, kontaktopplysninger m.m.

2.  Behandlingsansvarlig og databeskyttelsesansvarlig for Accon i Norge

Accon AS fungerer behandlingsansvarlig.

Kontaktinformasjon:

Accon AS
Wirgenesvei 17, 3157 Barkåker

Tlf: +47 33359300

E-post: info@accon.no

Bedrifts-ID/ Org.nr: 915 136 613

Accon AS har en dedikert databeskyttelsesansvarlig som har som oppgave å overvåke at all personlig informasjon håndteres i henhold til GDPR og andre gjeldende lover og forskrifter.

3.  Hvilke personlige opplysninger behandles?

Når et firma gjør en bestilling hos oss, eller hvis vi bestiller produkter, tjenester eller materialer fra en andrepart (leverandør), lagrer vi følgende personlig informasjon i vårt operativsystem:

  • navn
  • telefonnummer
  • adresse
  • epostadresse

I tillegg lagrer vi informasjon om ditt firma og de aktuelle bestillingene. Vi lagrer også dine e-postadresser og annen relevant informasjon fra kommunikasjon, for å behandle bestilling, tilbud eller lignende på en passende måte.

4.  Web-statistikk & Cookies

Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted for å analysere brukeradferd og evaluere effektiviteten av nettstedet. Ved å bruke informasjonskapsler, vil vi kunne tilby deg bedre brukeropplevelse og forbedre nettstedet vårt og andre tjenester.

For å analysere bruken av nettstedet vårt samler vi inn avidentifiserte opplysninger. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forberede og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Google Analytics som er en tjeneste fra Google. Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet. 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

5.  Formålet med behandlingen

Kontaktinformasjon og annen relevant informasjon nevnt ovenfor samles primært fordi vi har behov for å administrere våre kunde- og leverandørforhold og levere/bestille tjenester/ produkter/ materialer. Informasjon brukes til å prosessere bestillinger, fakturaer, leveranser så vel som kontakt med kunde/ leverandørrepresentanter. I tillegg vil vi sammen med den innsamlede informasjonen kunne analysere, modifisere og forbedre vårt produktsortiment og arbeidsformer.

6.  Hvor lenge er informasjonen lagret?

Vi oppbevarer personopplysninger kun i den tidsperioden som er nødvendig og for de ovennevnte formålene eller hva lovene og forskriftene krever (i forhold til for eksempel produktsikkerhet, beskatning, bokføring). Du kan være trygg på at når vi sletter den personlige informasjonen vi har om deg, vil det skje på en forsvarlig og sikker måte.

7.  Hvem deler vi vår informasjon med?

Når vi deler eller videresender personopplysninger, overholder vi lover og forskrifter. Ved slike tilfeller kan vi dele personlig informasjon, for eksempel med myndigheter. I tillegg kan vi videresende personlig kontaktinformasjon til logistikkfirmaer for å sikre trygge og tidsbestemte leveranser, men vi krever selvfølgelig at de logistiske partene også overholder personvernforordningen. Vi deler ikke personlig informasjon med markedsføringsselskaper.

8.  Informasjonssikkerhet

Vi jobber systematisk og kontinuerlig med informasjonssikkerheten vår. For å beskytte de innsamlede personopplysningene bruker vi tekniske hjelpemidler, men vi kurser også våre ansatte jevnlig slik at de er klar over alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende håndtering av personlige opplysninger.

9.  Endringer i informasjon

Det er svært viktig at de personlige opplysningene vi har om deg i systemet vårt er oppdatert og korrekt. Du har når som helst rett til innsyn i de opplysninger vi innehar om deg. Vennligst ta kontakt med oss snarest hvis du:

  • har spørsmål angående databeskyttelse
  • ønsker å vite hvilken type informasjonen Accon har om deg
  • opplever at informasjon vi har om deg er uriktig
  • vil oppdatere kontaktinformasjonen eller kontaktpersonen til din bedrift
  • vil justere/endre den personlige informasjonen som behandles og lagres av Accon

10.  Hva gjør vi i ved eventuelle sikkerhetsbrudd

Accon Group og derunder Accon AS informerer deg straks det har skjedd et sikkerhetsbrudd. Med sikkerhetsbrudd mener vi hacking, ulovlig sletting, redigering eller videresending av personlig informasjon, enten ved et uhell eller med dette som formål - eller hvis noen på noen som helst måte får ulovlig tilgang til din personlige informasjon.

I meldingen du mottar fra oss vil vi kommunisere følgende: Hva har skjedd, hvis dine personlige opplysninger har blitt utsatt for et sikkerhetsbrudd og hvilken type personopplysninger som kan ha blitt rammet.

Accon Group og dets datterselskaper har ansvar for å undersøke årsaker til eventuelle sikkerhetsbrudd og dets virkninger. Selskapet vil også sette i gang alle nødvendige tiltak for å avslutte sikkerhetsbrudd, begrense konsekvensene og sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen.