Sikker håndtering

Sikker håndtering, lagring og transport av løsninger og produkter Accon fører.
For å unngå skader har vi et stort fokus på å gi god informasjon om hvordan produktene og løsningene våre brukes på rett måte.
Vi anbefaler at man i tillegg leser og følger instruksjonene som medfølger. Det finnes også noen generelle retningslinjer for hver
produkt/løsnings-gruppe, disse kan du lese i underkategoriene.