Redegjørelse etter åpenhetsloven

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

Formålet med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er å sikre at norske selskaper arbeider for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Loven pålegger alle berørte virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og årlig redegjøre for disse.

Vi tar vårt ansvar på alvor, og vi publiserer derfor vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i tråd med åpenhetsloven. Vi ønsker å være transparente og gi interessenter mulighet til å få innsikt i vår innsats for å sikre gode arbeidsforhold og menneskerettigheter i vår virksomhet og leverandørkjeder.

Last ned redegjørelse etter åpenhetsloven her:

Kontakt oss for mer informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeid med åpenhet, aktsomhetsvurderinger og samfunnsansvar, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi er åpne for dialog og ønsker å gi deg mer innsikt i våre praksiser og tiltak.