Kollage Produkter

We can handle it

Accon er Nordens ledende leverandør og produsent av emballasjeløsninger for industri og næringliv. Accon Group har salgskontorer og lagre i  Norge, Sverige, Finland, Danmark og Estland. I Finland har vi produksjon av spesialtilpassede storsekker, og vi samarbeider med spesielt utvalgte produsenter rundt om i verden. Små forandringer på emballasjen kan gi store økonomiske og miljømessige forbedringer. Med vår kompetanse innen materialhåndtering, ønsker vi å være en god og langsiktig samarbeidspartner og å hjelpe dere med optimalisering av drift- og verdikjede.                                                                                                 

Storsekker
Storsekk, er et av Accons hovedprodukter. Sekkene kan leveres i standardvarianter, men ofte skreddersys de i samarbeid med våre kunder. Sekkene kan UN-godkjennes for frakt og oppbevaring av farlig avfall. Vi leverer til ulike bransjer som f. eks.  næring- og legemiddelindustri, kjemisk industri, gruvedrift og mineralindustri. Sekkene utvikles for bruk til lasting og lagring av svært varierende materialer, f. eks. produkter som dyrefôr, melkepulver, krydder, oppbevaring og lagring av resirkulerte produkter, støv, stein, grus, granulater, flytende produkter m.m.
Accon Group tilvirker storsekker på egen fabrikk i Finland, samt på nøye utvalgte fabrikker i Europa og i Asia.
Les mer om de forskjellige typene sekker vi tilbyr her

Plastcontainere, Plastkar, Bokser og Paller
Accon AS er stolt av å ha lange kundeforhold innenfor fiskeri, matproduksjon, næringsmiddel, logistikk og avfall som benytter våre plastprodukter til produksjon, oppbevaring og frakt av deres materialer og råvarer. Vi tilbyr bærekraftige løsninger optimaliserte for din bedrift.
Les mer under Containere eller Paller

Avfall
Accon AS har vidt spekter av produkter for håndtering av alt fra husholdningsavfall til industriavfall og farlig avfall. For håndtering av avfall tilbyr vi både beholdere, plastcontainere og storsekker.
Les mer under Avfallsbeholdere, Nedgravde avfallscontainere eller Sekker 

Med Accons produkter av markedsledende kvalitet, kan vi sammen finne en bærekraftig løsning for din bedrift!