boy in nature

MILJØ

Som et selskap med internasjonal tilstedeværelse, har vi muligheten til å arbeide for å redusere miljøpåvirkningen og sette en sunn standard i emballasjebransjen. Accon arbeider konstruktivt med miljøledelse.

  • Dette betyr at vi er forpliktet til å følge en grønn standard for å sikre vårt fokus på miljø i våre produksjonsprosesser.
  • Accon respekterer miljøkravene til sine kunder, myndighetene og andre interessenter,
    da disse er en viktig del av Accons strategi- og målplanlegging.
  • Vi stiller store krav til våre partnere og produksjonsnett.
  • Accon samarbeider med leverandører og produsenter som fører en aktiv miljøpolitikk, som kan dokumenteres ved sertifikater.
  • Accon tilbyr sine kunder kunnskap og tjenester om resirkulering.
  • I hver av våre kontorer og produksjonsfasiliteter gjenbrukes, gjenvinnes og komposteres det aktivt.

Kontakt oss for mer informasjon om vår miljøpolicy.

Accon AS legger stor vekt på miljøsikkerhet, både når det gjelder produkter og leverandører. I Januar 2015 ble vi en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i Norge i 2003. Som miljøfyrtårnbedrift må vi dokumentere lovbestemte krav innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

 

DIPLOMA-MILJOEFYRTAARN-11-February-2016_small

Ordfører Petter Berg, Kjell Thu, Ellen C. Bouwer & Bjørn Brundtland.