Helse- og sikkerhetsforpliktelser

Sikkerheten til Accons ansatte er overordnet alle andre hensyn.
Helse og sikkerhet skal sikres på en måte som skaper et høyt nivå av
jobbtilfredshet og et sunt arbeidsmiljø.

Accon arbeider for å skape og kunne tilby
et trygt og produktivt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Våre retningslinjer:

 • Vi er forpliktet til å beskytte våre medarbeiders helse, sikkerhet og velferd.
 • Vi opprettholder trygge og sunne arbeidsplasser; Vi støtter våre ansatte og vi har
  både et moralsk og et juridisk ansvar for å handle for å øke
  deres velferd og sikkerhet.
 • Vi ønsker å bidra til en objektiv dialog blant
  samarbeidspartnere, og å
  komme med positive bidrag innen
  miljø- og emballasje feltet.
 • Når vi samarbeider med våre
  samarbeidspartnere og partnere,
  etterstreber vi å drive vår
  virksomhet med  respekt for
  menneskerettigheter og arbeidsstandarder,
  inkludert konvensjoner og retningslinjer
  knyttet til forebygging av
  barne- eller tvangsarbeid,
  minimumslønn og arbeidsforhold.