Quality main

KVALITET

Hos Accon tar vi de nødvendige forholdsregler for å sikre at våre produkter oppfyller obligatoriske industri- og lovkrav.

  • Vi etterstreber å være den foretrukne leverandøren av løsninger innen industriemballasje og oppnå kunders lojalitet og respekt.
  • Vi bruker den kunnskapen vi får fra erfaring og opplæring hos våre samarbeidspartnere for å styrke våre teknologiske og tekniske verktøy.
  • Accon arbeider for å alltid betjene våre kunder med dyktighet, oppmerksomhet og ved å prioritere deres interesser og behov, samt ved å sette og opprettholde høye standarder.
  • Vi etterstreber å bruke vårt kvalitetsstyringssystem som en faktor for bedriftsstøtte.
  • Vi utvikler dynamiske prosesser basert på våre kunders ekspertise.

Kontakt oss for mer informasjon om vår kvalitetspolicy.