Beholdere for risikoavfall

Accon tilbyr et bredt spekter av beholdere for farlig avfall som muliggjør sikker oppsamling og transport av klinisk avfall.

Beholderne avgir ingen gasser ved forbrenning!