Storsekk Antistatisk Type-A

Antistatiske storsekker må inneha ulike kvaliteter avhengig av hvilket materiale som skal lastes i storsekkene samt hvordan lagring og transport skal håndteres. Våre erfarne konsulenter vil i samarbeid med kunden utarbeide en spesifikasjon med trygge, sikre og riktige løsninger.

A = Alle FIBC kan brukes.

B = Alle FIBC uten innersekker kan brukes. OBS! Ladestyrken må være under 6kv.

C = Ledende FIBC. Elektrisk motstand til jord fra angitt punkt på sekken som er mindre enn 10 8 0.

D = FIBC med innvevde fibere uten intern kontakt. Disse sekkene behøver ikke å bli jordede. Elektrisk ladning hindres delvis gjennom at blir ledet ut i atmosfæren via de ledende fibrene.

O= Ytterligere tilleggstiltak

Storsekk Antistatisk tabell