Storsekk Antistatisk Type-C

Storsekkene Accon tilbyr er laget av råvarer med antistatiske egenskaper som sprer elektriske ladninger fra sekken.

De ledende ledningene må være forbundet med mindre enn 108 Ω og må jordes under fylling- og tømmeprosess.

Noen type C Storsekker har sammenhengende elektrisk ledende sløyfer for å aktivere bakken via et (jordet) system. Når jordet på riktig måte, er det ingen fare for insentiver utladning.

Den indre eller ytre overflaten av sekken kan ha et tynt lag. I dette tilfelle må spenningen til de ledende tråder ikke overskride 6 kV for å unngå formert utladning.

Dermed vil en Type C storsekk brukes i et miljø med brennbart pulver og/ eller eksplosive gasser. Disse storsekkene utgjør ingen risiko i eksplosjonsfarlige områder, sone 1, 2, 21, 22, forutsatt at de er skikkelig jordet.

Storsekken må alltid være jordet under både fylling og tømming. Pulver och granulat materiale kan forårsake elektrostatisk ladning som i sin tur kan gi antenning og eksplosjon av brennbare gasser.

= Ledende ACCON FIBC. Elektriskt motstand til jord fra angitt punkt på sekken som er mindre enn 108 Ohm.

= Ytterligere tiltak.