Storsekk Antistatisk Type-D

Accons type D storsekk er spesielt egnet for materialer som kan skape elektrostatiske ladninger ved håndtering. Antistatiske storsekker må inneha ulike kvaliteter avhengig av hvilket materiale som skal lastes i storsekkene samt hvordan lagring og transport skal håndteres. Våre erfarne konsulenter vil i samarbeid med kunden utarbeide en spesifikasjon med trygge, sikre og riktige løsninger. Bruk av en type D- sekk er farlig i sone 1 og krever ytterligere tiltak for å redusere sine verdier til ikke-farlig nivå.