Storsekk Formstabil Antistatisk Type-C

En slik storsekk er vanligvis laget av ikke-ledende materiale med sammenflettede ledende tråder i. Disse danner et pålitelig sammenvevd nett av mer enn 50 mm maskestørrelse, eller med en avstand mellom hver på mindre enn 20 mm hvis ledningene går bare i én retning.

De ledende ledningene må være forbundet med mindre enn 108 Ω og må jordes under fylling og tømming prosess.

Noen type C Storsekker har sammenhengende elektrisk ledende sløyfer for å aktivere bakken via et (jordet) system. Når det er jordet på riktig måte, er det ingen fare for insentiv utladning.

Den indre eller ytre overflaten av en sekk kan ha et tynt lag. I dette tilfelle må spenningen til de ledende trådene ikke overskride 6 kV for å unngå formert utladning.

Dermed vil en Type C storsekk kunne brukes i et miljø med brennbart pulver og/ eller eksplosive gasser. Det er ingen risiko ved bruk av disse storsekkene i eksplosjonsfarlige områder, sone 1, 2, 21, 22, forutsatt at de er skikkelig jordet.

Storsekken må alltid være jordet under både fylling og tømming

C = Ledende Accon storsekk. Elektrisk motstand til jord fra det angitte punkt på sekkekroppen som er mindre enn 108 Ohm.

O = Ytterligere tiltak.