4 løfteøyer (53)

4 løfteøyer er et alternativ til Storbox som brukes for å få en mer stabil håndtering ved bruk av traverskran. 

Kan levers til Storbox:

200T/ 400T/ 600T/ 1200T/ 2000T/ GLAS

Merk!

Lokk kan da ikke benyttes.