PE-sekker Antistatisk

Elektrostatiske ladninger (ESD- Electro Static Discharge) er statisk elektrisitet som blir overført fra én gjenstand til en annen. Antistatiske sekker må inneha ulike kvaliteter avhengig av hvilket materiale som skal lastes i storsekkene samt hvordan lagring og transport skal håndteres. Våre erfarne konsulenter vil i samarbeid med kunden utarbeide en spesifikasjon med trygge, sikre og riktige løsninger. Det er et krav, først og fremst fra OEM-kunder på å ha komponenter, emballasje, arbeidssko og klær med ESD-karakter.