Storsekker

Vi anbefaler at man leser nøye igjennom FIBCAs anbefalinger for sikker håndtering av storsekker, les den her.