IBC Container 1000 Liter UN

Lovbestemmelser er utviklet i forbindelse med transport av farlig gods, som har som mål å bidra til å unngå ulykker og for å beskytte mennesker, materiell og miljø. Accons IBC Container UN for farlig gods) er konstruert for å oppfylle de høyeste kravene, og er godkjent for transport av farlig gods. Sikkerhet kontrolleres regelmessig ved å gjøre interne kvalitetssikringssystem (QSP) og overvåkes av BAM.

Følgende testing skal utføres, og er en del av prosessen for transport av farlig gods autorisasjon (forkortet sammendrag):
• Løftetest: En fylt IBC Container - i tillegg tynget av last - hevet flere ganger og senket til forskjellige pallemottakenheter
• Stabletrykktest : En fylt IBC Container er utsatt for en testbelastning i 24 timer
• Lekkasjetest : et trykk på minst 20 kPa påføres i minst 10 minutter
• Hydraulisk trykktest : En fylt IBC Container utsettes for et overtrykk på 100 kPa i minst 10 minutter
• Dropptest: En fylt IBC kjøles ned til -18 ° C, og faller fra en høyde på opp til 1,9 meter
• Vibrasjonstest: En fylt IBC Container er utsatt for vibrasjoner med en amplitude på 25,4 mm for en time
• Kjemisk motstandstest: IBC beholder som er fylt med stoffer som er blitt svekket, stress, sprekker eller molekylnedbrytnings effekter, og deretter underkastes de ovennevnte typer tester