IBC Container Standard

IBC containerne har tre kjennetegn: kvalitet, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Den patenterte rørrammen i stål er godkjent i henhold til krav for IBC containere etter gjeldende regelverk. Standard IBC Container er en allsidig container som kan brukes til å transportere flytende materialer som ikke er klassifisert som farlige. Produktserien er svært fleksibel. Kunden kan velge mellom fyllevolumer på 600, 800 eller 1000 liter. Basert på hva den skal anvendes til leveres den enten med trepall eller plastpall. Fyllelokk finnes i størrelsene 150, 225 og 400mm. Tømmeventiler finnes i størrelsene 50 og 80mm.