IBC Container UN (Farlig gods)

Lovbestemmelser er utviklet i forbindelse med transport av farlig gods, og har som mål å bidra til å unngå ulykker og for å beskytte mennesker, materiell og miljø. Accons IBC Container FN for farlig gods er konstruert for å oppfylle de høyeste kravene og er godkjent for transport av farlig gods. Sikkerheten kontrolleres regelmessig ved å gjøre interne kvalitetssikringer (QSP) og overvåkes av BAM.

Følgende tester (forkortet sammenfatning) må utføres på containeren før den godkjennes:

• Løfteprøve underifra: En fylt IBC Container - i tillegg tynget av last - hevet flere ganger og senkes ned til ulike palleenheter

• Stabletrykktest: En fylt IBC Container er utsatt for en testbelastning i 24 timer

• Lekkasjetest: et trykk på minst 20 kPa påføres i minst 10 minutter

• Hydraulisk trykktest: En fylt IBC Container utsettes for et overtrykk på 100 kPa i minst 10 minutter

• Drop test: En fylt IBC nedkjøles til -18 ° C og faller fra en høyde på opp til 1,9 meter • Vibrasjonstest: En fylt IBC Container er utsatt for vibrasjoner med en amplitude på 25,4 mm for en time

• Kjemisk motstandstest: IBC beholder som er fylt med stoffer som er har svekkende, stressende, eller molekylnedbrytende egenskaper, og deretter utsettes containeren de forskjellige testene nevnt over.